ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

CEYHAN

ADANA İLİ CEYHAN İLÇESİ
CEYHAN İLÇE TANITIM
CEYHAN ADANA İLİNE BAĞLI BİR İLÇEDİR..
Ceyhan Genel Gorunum
CEYHAN  RESİMLERİ
CEYHAN FOTOĞRAFLARI
CEYHAN MANZARALAR
CEYHAN GÖRÜNTÜLER
CEYHAN VİDEO
CEYHAN SPOR
CEYHAN YEMEK
CEYHAN KÜLTÜR
CEYHAN NEHİR
CEYHAN EKONOMİ
CEYHN İKLİM
CEYHAN BİTKİ
CEYHAN EĞİTİM
CEYHAN SAĞLIK
CEYHAN TARIM
CEYHAN DOĞA
CEYHAN TARİHİ
CEYHAN ADANA
CEYHAN
CEYHAN İLÇE TANITIMI
CEYHANI GEZMEK
CEYHAN İLÇEMİZİ TANIYALIM
Ceyhan, Adana ilinin bir ilçesidir. Adana'ya 47 Km uzaklıkta bulunan Ceyhan, Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilçeler haricinde ADANA 'nın En Büyük ilçesidir. Nüfusu 2010 yılı sayımına göre Ceyhan'ın merkez nüfusu 105.879, toplam nüfusu ise 158.729'dur. Ceyhan 160.000'e yaklaşan nüfusuyla Türkiye'nin 18.Büyük ilçesidir. Ceyhan'da 3 Günlük Gazete (Yeni Ceyhan, Mavi Haber, Atılım Gazetesi) ve tek sayfalık günlük gazeteler bulunmaktadır. Ayrıca Ceyhan'da yayın yapan CRT TV Adında yerel tv kanalı, CRT FM (95.0) ve Mavi Radyo (99.1) adında iki de yerel radyo kanalı bulunmaktadır.
Tarih boyunca Kınık, Yarbisi, Yarsuat, Hamudiye ve Urifiye isimleri ile anılan şehrin ismi 3 Mayıs 1920 yılında çıkarılan yasa ile Ceyhan olarak değişmiştir.
Çukurova Üniversitesi'ne bağlı bir Meslek Yüksekokul mevcuttur. Ceyhan'ın kurtuluş günü 6 Ocak'tır.

Şehrin bilinen tarihi 9 bin yıl öncesine dayanmaktadır. Ceyhan Ovası Hitit, Asur, Fenike, Mısır, İran, Roma ve Bizans medeniyetlerine evsahipliği yapmıştır.
Boğazköy ve Kültepe tabletlerinde adı geçen üç krallıktan, Luvi Krallığı'nın (M.Ö. 1900) Ceyhan Nehri'nin doğu kısmında, Arzava Krallığı'nın ise (M.Ö. 1500-1333) nehrin batı kısmında kurulduğu anlaşılmaktadır. Luviler Asurluların, Arzavalılar ise Hititlerin egemenliği altına girmişlerdir. Kizzuwatna Krallığı ise Seyhan ve Ceyhan nehirleri arasında kurulmuş olup Hitit egemenliğine girmiştir.
Kurtkulağı Kervansarayı
KURTKULAĞI KERVANSARAY
M.Ö. 1200 yılında Hitit Krallığının ortadan kalkması ile Kue Krallığı kurulmuş (M.Ö. 1190-713), Kral Asistavands Karatepe şehrini kurdurmuştur. Daha sonra bölge Asurlar'ın, Babiller'in, Persler'in, Büyük İskender'in, Selevkoslar'ın, Helenistik Mısır Krallığı'nın, Roma İmparatorluğu'nun, Bizans İmparatorluğu'nun, Emeviler'in, Abbasiler'in, Tolunoğulları'nın, Hamdaniler'in ve tekrar Bizans'ın eline geçti.
Adana Ceyhan Dumlu(Tumlu) Kalesi
CEYHAN DUMLU KALESİ
1071 Malazgirt Savaşı sonrası, Süleyman Şah (Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu) 1083 yılında Ceyhan Ovası'nı ve Adana'yı tamamen ele geçirdi. 1097 yılında Kilikya Ermeni Krallığına bağlanan Ceyhan 14. yüzyılda Mısır Memlüklülerinin istilasına uğrar ve sonrasında Dulkadir oğlu Beyliği topraklarına katılır. O yıllarda nüfusu 5.000'dir.Ceyhan, 1353-1515 yılları arasında Memlüklere bağlı Ramazanoğulları Beyliği'nın hakimiyeti altında kalmıştır. Bu topraklar için Memlükler ve Osmanlılar 1485-1498 yılları arasında savaştılar. 1515 yılından itibaren Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Adana toprakları Ceyhan Ovası ile birlikte Osmanlı Devletinin idaresine girdi.
Uydudan Ceyhan
CEYHAN UYDUDA
1525 yılına ait Osmanlı Tapu tahrir defterinde adı Yarsuvat olarak geçmektedir. Bu dönemde bölgeye yerleştirilen Kınık Türkmenleri, Oğuzların Üçok koluna ait Denizhanoğulları saoyundan gelmektedir. Nitekim bugün bölgede kalabalık bir nüfusa sahip olan Sırkıntıoğulları, Karsantıoğulları, Kozanoğulları, Cerit, Yüreğir, Barak, gibi Türkmen obaları Oğuzların Kınık boyuna bağlıdırlar.
Ceyhan Parki
CEYHAN PARKI
1833-1840 tarihleri arası Ceyhan Ovası el değiştirerek Mısırlı İbrahim Paşa'ya geçmiştir. İbrahim paşa özellikle Menemencioğulları türkmenleri başta olmak üzere diğer Türkmen boylarının yardımıyla Konya'ya kadar ilerleyerek Osmanlı ordusunu bozguna uğratmıştır. Mısırlı İbrahim Paşa kendisine destek vermeyip Osmanlıyı destekleyen aşiretlere ise çok acımasız davranmıştır. 
Ceyhan Sirkeli Hoyugu
CEYHAN SİRKELİ HÖYÜĞÜ
Örneğin Sırkıntıoğulları ve Karsantıoğulları'nın tüm mallarını yağmaladığı gibi, bu Türkmenleri kılıçtan geçirme kararını bile almıştı. Ancak Menemencioğlu Ahmet Bey'in itirazı nedeniyle bu kararını uygulayamamıştır. Mısır ordusu bölgede Osmanlı yanlısı Türk boylarını sindirmek için özellikle sürgün taktiğini çok kullanmıştır. Özellikle bölgenin en büyük aşireti olan Sırkıntı Türkmenlerini pasifize etmek için Sırkıntıoğlu Murtaza Bey, İbrahim Paşa'nın emriyle Mısır'a sürgün edilmiştir. 
Ceyhan Kurtkulagi Turbesi
CEYHAN KURTKULAĞI TÜRBESİ
Ceyhan 1841 yılında tekrar Osmanlı yönetimine geçmiştir. Kurtuluş savaşı yıllarında ise Türkmen boyları tarafından kurulan Kuvay-ı Milliye birlikleri bölgede destan yazmışlardır. Sırkıntılar grup komutanlığı gibi birçok birlikler Ceyhan'ın kurtuluşuna önemli katkıda bulunmuşlardır.
Kırım Savaşı'ndan sonra Osmanlılar buraya Nogay Türklerini ve 93 Harbi'nden sonra da Rumeli Türklerini iskan etmişlerdir. 1896 yılında II. Abdulhamid tarafından Hamidiye adı verilmiş 1908 yılında ise Urfiye olarak değiştirilmiştir.
19 Temmuz 1926'da ilçe yapılmış ve Cebelibereket vilayetine (Osmaniye) bağlanmış ve son olarak 3 Mayıs 1920 yılında çıkarılan yasa ile adı Ceyhan olarak değişmiştir. 1933 yılında Cebelibereket ili'nin ilçe yapılması üzerine bugünkü statüsüne kavuştu.
Coğrafya ve iklim
CEYHAN COĞRAFYA VE İKLİM
Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Ceyhan Adana'ya 43 km uzaklıkta, Akdenize 30 km. uzaklıkta, 36. ve 37. kuzey enlemleri ile 35. ve 36. doğu boylamları arasında olan bir ilçedir. Güneyde Yumurtalık, Kuzeyde Kozan, kuzeybatısında İmamoğlu, Kuzeydoğusunda Kadirli, Doğuda Osmaniye, Hatay ilinin Erzin ilçesi ve Batıda Yüreğir ile komşudur.
İlçenin önemli bölümü tarımsal arazi ile kaplı olup yüzölçümü 1.424 km2'dir ve 71 köyü vardır.
En önemli akarsu Ceyhan Nehri ilçenin kenarından geçmektedir ve uzunluğu 509 km'dir. Ayrıca Mercin Suyu, Karaçay, Handeresi, Çeperce Deresi ilçenin akarsularıdır.
Yazları sıcak ve kurak, kışları ilik ve yağışlı geçen ilçenin iklimi tipik Akdeniz iklimidir. Yağış miktarı Ceyhan Ovası'nda 600-750 mm. iken, dağlık alanlarda 750-1000 mm. arasında olup, yağışların %50 si kışın, %27 si ilkbaharda, %18 i sonbaharda, %5 i yaz aylarında düşer.
Ceyhan'ın bitki örtüsünü makiler oluşturmaktadır. Ceyhan büyük bir ova olduğu için orman alanlar tahrip edilerek tarım alanlarına dönüştürülmüştür. Buna rağmen yer yer çam ormanlarına rastlanır.
Ceyhan'da son yıllarda oluşturulan okaliptus (sıtma ağacı-selvi ) ormanları ise geniş alanlar kaplamaktadır. Yine tarımı geliştirmek için ekilen zeytin, turunçgil, kavak ekili alanlar da geniş yer kaplamaktadır.
Ceyhan tabi orman bakımından fakirdir. Lakin kerestecilik maksadıyla okaliptüs ve kavak yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ceyhan'da kerestecilik ve mobilyacılık gelişme göstermiştir.
Ceyhan'da üretilen orman ürünleri genellikle kereste ve odun olarak tüketilmektedir.
CEYHAN ULAŞIM
Ulaşım

Ceyhan , güneyden ve kuzeyden iki önemli yolla çevrilidir.
Avrupa'yı Asya'ya bağlayan E-5 karayolu Ceyhan�dan geçmektedir. Yine Pozantı-Mersin – Gaziantep otoyolu da Ceyhan'ın güneyinden geçmektedir.
Ceyhan, Adana hava alanına da 45 km. uzaklıktadır. Deniz ulaşımı için de Yumurtalık ve İskenderun Limanlarına yakındır.
CEYHAN EKONOMİK YAŞAM
TARIM
Ekonomik Yapı

CEYHAN AYÇİÇEĞİ
Ana geçim kaynağı olarak tarım gösterilebilir. İlçe, tipik bir Çukurova ilçesi olarak, geçmişte akıllara yer eden pamuk üretimiyle anılsa da, şimdilerde değişen ekonomik kaygılar sebebiyle, dönemden döneme değişmekle beraber buğday, mısır, karpuz üretimine de sıklıkla rastlanır. Köylerde ufak çapta büyük baş hayvancılık da yapılır. Tarımın ekonomide yoğun olarak yer alması, Ceyhan'ın ticaret ve sanayi 

CEYHAN PAMUK
olanaklarını da etkilemiştir. Ceyhan çevresinde onlarca çırçır fabrikası ve mısır kurutma tesisleri yer alır. Ayrıca Ceyhan'ın yakın çevresindeki Sugözü Termik Santrali, BOTAŞ ve Toros Gübre Sanayi, Ceyhan'ın ekomisinde etkili rol oynar.
CEYHAN SANAYİ VE TİCARET
Sanayi ve Ticaret 
Ceyhan sanayi kuruluşu bakımından gelişmiş ilçelerdendir. İlçede özellikle tarıma dayalı sanayi kuruluşları gelişme göstermiştir.
Ceyhan'daki en büyük sanayi kuruluşu BOTAŞ!tır. BOTAŞ'ta Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ve geçmişte Irak'tan pompalanan petrol işlenmekte ve bir bölümü de Yumurtalık Limanı aracılığıyla dış tüketime sunulmaktadır.
CEYTAŞ (Ceytaş Madencilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.) faaliyet gösterdiği tekstil sektörü, ülkemizde sanayileşmenin önderliğini yapan en yaygın ve en fazla istihdam sağlayan sektörlerden birisidir.

CEYHAN KARPUZ
Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik krizden fazla etkilenmeyen şirket Aralık 2008 de Tekstil faaliyetini sonlandırmış ve Madencilik alanında devam etmektedir.
ÖZMAYA, ülkemizdeki en büyük maya fabrikalarından biri olup, Fransız şirketidir. Şirkete bağlı olarak Amasya ve Ceyhan'da iki ayrı fabrika bulunmaktadır.
ÖZMAYA Fabrikası ilçe için önemli bir işçi istihdam alanıdır.
Toros Gübre Fabrikası, 1981 yılında faaliyete geçen Ceyhan tesisleri 330.000 ton/yıl gübre üretim kapasiteli olup, ayrıca 660.000 ton/yıl torbalama kapasiteli tesislerine ve yılda 1.000.000 tona varan sıvı ve katı yük yükleme, boşaltma ve depolama tesislerine sahiptir.

CEYHAN TARIM
Tesislerde yurt içi ihtiyaç için her türden kompoze gübre üretimi yanında, muhtelif gübre ve gübre hammaddeleri ile petrol ürünlerinin transit sevkıyatı yapılarak önemli ölçüde döviz geliri elde edilmektedir.
BOTAŞ, 27 Ağustos 1973 tarihinde Irak ve Türkiye Cumhuriyetleri arasında imzalanan Ham Petrol Boru Hattı, Kerkük'ten başlayarak Akdenizde Ceyhan Terminali'nde son bulmaktadır.
Dünyanın en uzun ve en modern boru hatlarından biri olarak inşaa edilmiş bulunan Irak-Türkiye Boru Hattı, Körfez Savaşı'ndan sonra Irak'a uygulanan ekonomik yaptırım münasebetiyle işlevinde azalma olmuştur.
BOTAŞ, tam kapasite ile çalıştığı dönemlerde ülkemizin döviz merkezlerinden biri iken günümüzde ambargo münasebetiyle gelirde azalma görülmüş bu olumsuzluk ülkemizi ve yöreyi etkilemiştir.
Eğitim & Öğretim 
CEYHAN EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Ceyhan okur yazar oranı yüksek bir yerleşim birimi olup, ilçemizde bir tane meslek yüksek okulu ve sekiz yüz öğrencisi,Fen lisesi(Adana-Ceyhan Ecz.Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi),dokuz tane lise ve meslek lisesi, onlarca da ilk öğretim okulu mevcuttur.
Ceyhan Meslek Yüksekokulu 1976'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulmuş, 1982 yılında Çukurova Üniversitesine bağlanmıştır. Yaklaşık 300 dekarlık yerleşim alanına sahiptir. Tarım Alet ve Makinaları, İnşaat, Elektrik, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Pazarlama, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Muhasebe, olmak üzere 7 programda ön lisans eğitimi vermektedir.
Sağlık Meslek Yüksekokulu 2004 yılında Ç. Ünv. tarafından açılmıştır. Yüksek okulumuzda ambulans ve acil bakım teknikerliği ile diş protez teknikerliğine ilave olarak 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Yaşlı Bakımı Programı da açılarak üç program ile eğitime devam edilmektedir.
Ceyhan Mühendislik Fakültesi bölgedeki enerji yatırımları göz önünde bulundurularak 2010 yılında kurulmuştur.
CEYHAN YÖNETİM
Yönetim 

19 Temmuz 1926'da ilçe yapılmış ve Cebelbereket vilayetine (Osmaniye) bağlanmış ve son olarak 3 Mayıs 1920 yılında çıkarılan yasa ile adı Ceyhan olarak değitirilen şehir Adana'ya bağlıdır.
CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLARI
Belediye Başkanları
Hüseyin Sözlü 1999-2014(Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini şaşırmayasın...! Hz. Mevlâna)
Emin Civelek 1994-1999
Mehmet Şerif Yiğit 1989-1994
Mahir Alp Boydak 1984-1989
Rifat Atik (atama) 1981-1983
Şahin Özbilen 1963-1980
Ökkeş Sabitoğlu 1955-1960
Yusuf Mülayim 1954-1955
Mustafa Akçalı 1952-1954
Lütfi Başeğmez 1951
Mustafa Haydar 1947-1950
Sait Akman 1945-1946
Hakkı Mete 1943-1944
Arif Hikmet Özbilen 1941-1942
Selahattin Sepici 1939-1940
Hacı Ahmet Topsakal 1935-1938
Rıfat Çetinsoy 1928-1932
İbrahim Mete 1930-1931
Selim Aytemur 1927
Hacı Müşteba Yücekök 1926-1927
Hasan Sağındık 1924-1925
Mehmet Payaslı 1923-1924

(Sular yükselince, Balıklar karıncaları yer Sular alçalınca; Karıncalar balıkları Kimse bugünkü konumuna asla güvenmemelidir Çünkü kimin kimi yiyeceğine ; Suyun akışı karar verir...!!!)
Nüfus
CEYHAN NÜFUS
İlçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 178543'dir. Bunun 108602'si ilçe merkezinde, 69941'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.
İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; 98 belde, 570 köy ve (45) mahalleden oluşmaktadır.
NÜFUS CEYHAN
Ceyhan
Yıl Kent Nüfusu Köy Nüfusu Toplam Nüfus
1927
1935 10.177
1940 10.007
1945 13.228
1950
1955
1960 31.592
1965 41.124 66.462 107.586
1970 51.183 64.490 115.673
1975 62.861 68.225 131.086
1980 57.307 87.887 145.194
1985 72.624 74.873 147.497
1990 85.308 76.215 161.523
1997 92.526 67.881 160.407
2000 108.602 70.731 179.333
2007 103.800 54.659 158.459
2008 102.040 56.793 158.833
2009 104.572 53.796 158.368
2010 105.879 52.850 158.729

Basın 
CEYHAN BASIN
Her şey gibi gazetecilikte Ceyhan'da mevcudiyetini kabul ettiren bir kuvvet olmuştur. Gazeteler şehirlerin fikir,düşünce ve tenkid gücüdür .İlçemizde günümüzde dört tane günlük ve bir tane de haftalık gazete yayın hayatını sürdürmektedir.
ATILIM Gazetesi; 4 Mart 1993 tarihinde kurulan bu gazetenin sahibi Cengiz Özer olup,tek sayfa günlük ve bir tane de haftalık gazete yayın hayatını sürdürmektedir.
İLERİ Gazetesi; 1948 yılında merhum Mehmet Selçuk tarafından kurulmuş olan gazete Ceyhan�daki en eski gazetedir. Bu gazetemiz tek sayfa olmasına rağmen tam 52 yıldır kesintisiz olarak yayın hayatını sürdürmektedir.
İLKE Gazetesi; 1994 yılında Faruk Menteş tarafından kurulmuş olup, günümüzde ise sahipliğini Yusuf Öztorun yapmaktadır. Gazete Ceyhan�da günlük olarak çıkan dört sayfalı gazetedir.
HÜRFİKİR Gazetesi; 20 Temmuz 1993 tarihinde kurulan gazete de tek sayfa günlük olarak yayınlanmaktadır. Kurucusu ve sahibi Abdullah Şentürk�tür.
ÇAĞDAŞCEYHAN Gazetesi; 1994 yılında kurulmuş olup haftalık olarak çıkmaktadır. Sahibi Şenel Çelikten olan gazete sekiz sayfa ve ofset baskı olarak yayın hayatını sürdürmektedir.
Spor
CEYHAN SPOR
Ceyhan denince akla gelen ilk spor basketboldur. Ceyhan Belediyespor Kulübü 7 sezondur aralıksız olarak 1. ligde oynamaktadır, 2000 yılında halen belediye başkanı olan Hüseyin SÖZLÜ tarafından kurulmuştur. Ceyhan ekibi 2 kez Fiba Eurocup'ta oynadı ve her iki senede de 2. tur oynadı.2008 de yapılan Türkiye Basketbol Federasyonu genel kurulu divan başkanlığını Başkan Hüseyin SÖZLÜ yürütmüştür.
Ceyhanspor futbol takımı; 1966 yılında kurulmuş,aynı yılın 10 Eylül günü de tescil edilerek yeşil-beyaz renklerini forma rengi olarak seçmiştir. Kulübün kurucuları arasında, Hakkı Yeşil, Sait Yalçın,Ahmet Temiz,Cemal Baysal, Nail Atabey, Erdal Turan Sancar ve Mustafa Işık bulunmaktadır. Ceyhanspor günümüzde adana super amator liginde başarılı bir mücadele vermektedir.
Ceyhan Gücü ; 1970 yılında kurulmuştur. Bu kulübümüzün de forma renkleri yeşil beyazdır. Ceyhan Gücü�nün kurucuları arasında İbrahim Kök,Osman Yantır, Sabri Sevim,Fevzi Yıldırım, Faik Türközü,Turgut Yılmaz, Ayhan Yorgancı, Ali Yurtsever, Sağlam Eker bulunmaktadır. Ceyhan Gücü futbol takımı amatör kümede mücadele vermektedir.
Doğan Spor; 1975 yılında kurulmuş olup forma renkleri olarak sarı-lacivert renkleri seçmiştir. Doğan Spor; Ceyhanlı işadamı Mehmet Kurt tarafından KURTSAN Spor ismiyle kurulmuş olup daha sonra bugünkü ismin almıştır. Doğan Spor, kurulduğu günden bugüne kadar 3 branş, 14 kategoride çeşitli yıllarda Adana birincisi olmuş ve ilçemizi başarı ile temsil etmiştir.

Futbolda ilçemizi Adana amatör kümede temsil eden kulübümüz başarılı maçlarıyla takdir toplamaktadır.
Ceyhan Belediye Başkanlığı ilçemizdeki spor kulüplerine destek sağlamak amacıyla işletmesi ve mülkiyeti belediyeye ait olan halı sahayı bu kulüplerimize vermiş,yine belediyeye ait olan kum ocağının işletme hakkını da Ceyhanspora vermiştir.
1984 yılında kurulan BOTAŞSpor Kulübü, 2 branşta (bayan basketbol ve erkek basketbol,yüzme) ve çeşitli kategorilerde faaliyetini sürdürmektedir.
1989-1990 Basketbol sezonunda deplasmanlı bayanlar ligine terfi eden BOTAŞSPOR Bayan Basketbol takımı, günümüzde ilçemizi ülke çapında başarı ile temsil etmektedir.
Kültür
CEYHAN KÜLTÜR
Şahmeran Efsanesi: Günümüzden binlerce yıl önce,Yılan Kale'de, yedi kat yerin dibindeki mağaralarda yaşayan yılanlar varmış. Meran adı verilen bu yılanlar, çok akıllı ve iyi yüreklilermiş. Arkadaşlığa, dostluğa, sevgiye büyük önem vererek, barış içinde mutlu bir hayat sürerlermiş. Meranların başında Şahmeran denilen eceleri varmış. Genç ve güzel bir kadın olan Şahmeran hiç yaşlanmaz, öldüğü zamanda ruhu kızının vücuduna geçermiş. Geçmişten günümüze kadar gelen bu efsaneye göre Şahmeran'la karşılaşan kişi Camsab'dır. Yoksul bir ailenin oğlu olan Camsab, evinin geçimini arkadaşları ile odun satarak sağlamaktadır. Bir gün arkadaşları ile birlikte bir kuyu dolusu bal bulan Camsab, arkadaşlarının açgözlülüğü yüzünden kuyunun içindeki bal bitince kuyuda bırakılır. Terk edilen genç cebindeki çakıyı kullanarak burada gördüğü bir deliği genişletir ve daha büyük bir yere geçer. Uyandığında etrafının yılan ve ejderhalarla dolu olduğunu görür. O sırada yarı insan yarı yılan olan Şahmeran yanına gelir ve konuşurlar. Camsab kendisine yapılan ihaneti anlatır. Camsab'ın anlattıklarını dinleyen Şahmeran onu kuyudan çıkaracağını söyler. Fakat geçen ömrü boyunca asla yerini söylemeyeceğine dair söz alan Şahmeran ona yeterli miktarda dünyalık vererek genci kuyudan çıkarır. Köyüne dönen Camsab, ülkesinin hasta hükümdarının iyileşebilmesi için Şahmeran'ın etinin önerildiğini duyar ve ses çıkarmaz. Bir gün arkadaşları ile sohbet ederken Şahmeran'ı gördüğünü ağzından kaçırır. Arkadaşları tarafından bu olay padişaha ulaştırılır. Padişah Camsab'ı huzuruna çağırarak Şahmeran'ın yerini göstermesini ister. Fakat Camsab bir türlü Şahmeran'ın yerini söylemez. Kendisine altınlar ve vezirlik ünvanı verileceğini duyan Camsab Şahmeran'ın yerini vezire gösterir. Vezir bazı sihirli kelimeleri söyleyerek Şahmeran'ı altın bir tepsi içinde kuyunun dışına çıkarır. Vezir'in adamları Şahmeran'ı öldürür ve onun etini hükümdara yedirirler, hükümdar sağlığına kavuşur. Efsane, Şahmeran'ın insanoğluna olan sadakati ve iyi niyetine karşılık gördüğü ihaneti anlatır. Bir rivayete görede yılanlar hala ŞAHMERAN'ı yaşıyor biliyorlarmış.
CEYHAN TARİHİ VE TURİSTLİK YERLERİ
Tarihi ve ören yerleri 
Adana Ceyhan Yilankale
YILANKALE
Kurtkulağı Kervansarayı
Haydar Ağa Cami (Kurtkulağı)
Yılankale
Ulu Cami
Sirkeli Höyüğü
Muradiye Cami
Durhasan Türbesi
Dumlu Kalesi
Önemli günler 

6 Ocak 1922 Ceyhan'ın kurtuluşu
Ayrıca bakınız 

Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı
Dış bağlantılar 

Ceyhan Kaymakamlığı
Ceyhan Belediyesi
Ceyhanlıların Paylaşım ve İletişim Portalı
Kaynak 


Vikikaynak'ta bu konuyla ilgili metin bulabilirsiniz.
Kategori:Adana/Ceyhan Türküleri

Ceyhan belde ve köyleri
İl: Adana ● İlçe Merkezi: Ceyhan
Beldeler: Birkent • Büyükmangıt • Doruk • Hamdilli • Kösreli • Kurtkulağı • Kurtpınarı • Mercimek • Mustafabeyli • Sarımazı • Sağkaya
CEYHAN İLÇE KÖYLERİ
Ceyhan Aniti
Adapınar • Ağaçlı • Ağaçpınar • Akdam • Altıgöz • Altıkara • Azizli • Başören • Burhanlı • Büyükburhaniye • Camızağılı • Ceyhanbekirli • Çakaldere • Çataklı • Çatalhüyük • Çevretepe • Çiçekli • Çiftlikler • Çokçapınar • Dağıstan • Degirmenli • Değirmendere • Dikilitaş • Dokuztekne • Dumlu • Durhasandede • Dutlupınar • Ekinyazı • Elmagölü • Erenler • Gümürdülü • Gündoğan • Günlüce • Günyazı • Hamidiye • Hamitbey • Hamitbeybucağı • Irmaklı • Isırganlı • İmran • İncetarla • İnceyer • İsalı • Karakayalı • Kılıçkaya • Kıvrıklı • Kızıldere • Köprülü • Körkuyu • Kuzucak • Küçükburhaniye • Küçükmangıt • Narlık • Sağırlar • Sarıbahçe • Sarıkeçili • Selimiye • Sirkeli • Soğukpınar • Soysalı • Tatarlı • Tatlıkuyu • Toktamış • Üçdutyeşilova • Yalak • Yellibel • Yeniköynazımbey • Yeşilbahçe • Yeşildam • Yılankale